Tarifes

TENNIS SANT JORDI

Tennis terra

Preu

Lloguer eventual

18€ / hora

Bonus 4h de joc (validesa 45 dies)

60

Tennis sintètica

Preu

Lloguer eventual

14€ / hora

Bonus 4h de joc (validesa 45 dies)

50

Frontó

Preu

Lloguer eventual

18€ / hora

Bonus 4h de joc (validesa 45 dies)

60

Esquaix

Preu

Lloguer eventual

21€ / hora   12€ / 30 minuts

Bonus 4h de joc (validesa 45 dies)

74€ / hora   40€ / 30 minuts

Suplements / hora

Llum

Triples

Dobles

Raquetes

Tovallola

 

5,60

2,55

5,10

3

2

*Preus IVA inclòs

**ENTRENAMENTS EXTERNS: consultar prèviament tarifes i horaris disponibles per a l'activitat.