1.- OBJECTE

El present avís legal regula l’ús del lloc web (en endavant, EL WEB). La navegació pel lloc web www.tennissantjordi.cat del PROPIETARI DEL WEB, atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.
L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant el PROPIETARI DEL WEB o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2.- COMUNICACIONS
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DEL WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà, a través de les dades referides anteriorment.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DEL WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu lloc web al previ ompliment del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DEL WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DEL WEB i als seus propis comentaris i a no utilitzar per, entre d’altres:
a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DEL WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DEL WEB presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DEL WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DEL WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com textes, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra, la propietat pertany al PROPIETARI DEL WEB, sense que puguin entendre cedits a usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari pel correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DEL WEB, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DEL WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DEL WEB dels seus continguts o serveis . Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament han de demanar autorització per escrit al PROPIETARI DEL WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la homepage o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DEL WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i l’ordre públic.
EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
EL PROPIETARI DEL WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i com d’exemple, EL PROPIETARI DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, EL PROPIETARI DEL WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament per ell. La funció dels links que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

5.- POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la LSSI, Llei 34/2002, així com la legislació vigent, les seves dades facilitades i / o recollides en aquest web, seran incloses en un fitxer anomenat CLIENTS I / O PROVEÏDORS degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable de Tractament és del PROPIETARI DEL WEB, qui les tractarà amb la finalitat d’oferir la informació i serveis sol·licitats, així com, enviar comunicacions sobre l’activitat econòmica desenvolupada, considerant voluntàriament cedits i necessaris per al bon desenvolupament de la mateixa, (art.6), cedint-les seves dades únicament a Organismes i Administracions Públiques, Cossos de seguretat de l’Estat, Empreses Privades d’assegurances o solvència i / o Professionals o Autoritats per requeriment d’impagament que així es necessiti per a aquesta finalitat o entitats bancàries en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la citada legislació.
Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades als fitxers esmentats anteriorment.
L’informem que compta amb els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir per correu ordinari: Carretera Sansón 85. 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona),  Tel. 936 66 10 36, o la següent adreça de correu electrònic: info@tennissantjordi.cat, adjuntant fotocòpia del seu DNI, o document oficial que l’acrediti, i indicant la matèria sobre la qual vol exercitar els seus drets.
EL PROPIETARI DEL WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei i el seu Reial Decret i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.
EL PROPIETARI DEL WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web previ avís a l’usuari. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.
Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DEL WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’ usuari.
La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

6.- PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació al PROPIETARI DEL WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DEL WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

7.- PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

Annex 1: Política Xarxes Socials.

Les dades facilitades a les xarxes socials en què participa Tennis Sant Jordi es regiran per les polítiques de privacitat pròpies de les mateixes xarxes.

En seguir-nos voluntàriament en les diferents xarxes socials accepteu:

1) En el tractament de les seves dades personals a l’entorn de Facebook d’acord amb les seves polítiques de privacitat http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf; i a Instagram https://instagram.com/about/legal/privacy/
2) L’accés de Tennis Sant Jordi a les dades contingudes en la llista de fans / amics / subscriptors i altres dades que per mitjà de les pròpies xarxes socials es tingui accés.
3) A que les notícies publicades, esdeveniments o altres publicacions puguin aparèixer en el seu timeline o mur i permetre ser etiquetats en les fotografies.

Tennis Sant Jordi no utilitzarà les dades per a altres finalitats ni per a enviar informació addicional. La baixa a les diferents xarxes socials és igual de voluntària que l’alta i es realitzarà per mitjà de les mateixes xarxes socials seguint les seves pròpies directrius.

Tennis Sant Jordi no es farà responsable en cap cas dels comentaris de tercers, moderarà els mateixos i esborrarà els que incompleixin les normes de les mateixes xarxes socials o no cregui oportuns o fora de contexte, arribant a bloquejar als usuaris si en algun cas fos necessari.